Op zaterdag 28 september vindt de eerste Dag van de IJssel plaats. Voor veel bewoners en organisaties uit de omgeving én voor bezoekers aan de regio is de IJssel heel belangrijk. Mensen voelen zich met de rivier verbonden en worden door de IJssel ook weer verbonden met de hele IJsselvallei. Het ligt dan ook voor de hand om de IJssel met een eigen Dag te eren. De Dag van de IJssel is nadrukkelijk een combinatie van aandacht voor landschap, natuur, cultuur, erfgoed, milieu en de mensen. We verbinden initiatieven van bewoners, culturele makers, natuurorganisaties, waterschappen en gemeenten van Arnhem tot Kampen tot één groot festival van één dag. 

Dag van de IJssel: leg je eigen IJsselvondsten voor aan de gemeentelijk archeoloog!
Heb jij ook iets gevonden in of nabij de IJssel? Op de Dag van de IJssel kan je je eigen vondst laten determineren en voorleggen aan de gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen, die van 14.00-16.00 uur aanwezig is in het museum. Op vertoon van jouw vondst kan je Museum De Waag gratis bezoeken (maximaal 2 personen). Daarnaast zijn er om 13.00, 14.00 en 15.00 uur extra rondleidingen voor museumbezoekers.

Nieuwe IJsselvondsten in Museum De Waag
De IJssel is bepalend voor het aanzicht van Deventer. Daarom staat deze ook centraal in Museum De Waag. Vanaf 3 september zijn er nieuwe, bijzondere IJsselvondsten te zien. Deze vondsten zijn in de afgelopen decennia uit de IJssel verzameld. Ze geven een zeer divers beeld van het leven in de middeleeuwse stad Deventer en lopen uiteen van een koekstempel waarmee een zogenaamde Morendans op een koek kon worden gestempeld tot een Roncone, een wapen dat zich vanuit Italië in de 16de eeuw over Europa verspreidde. Niet alleen is er een overvloed aan fragmenten te zien in De Waag, maar ook het verhaal achter de meest bijzondere vondsten.

De tentoonstelling biedt een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad. Van het moment dat de missionaris Lebuïnus een kerkje stichtte aan de oevers van de IJssel tot de tijd van de industriële bloei van Deventer in de negentiende en twintigste eeuw. Ontmoet inspirerende inwoners die ieder op eigen wijze hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad.

 De initiatiefnemers van de Dag van de IJssel, IJsselbiënnale, Staatsbosbeheer en andere organisaties, pleiten voor een duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische, ecologische en waterstaatkundige waarden van de IJsselvallei, gecombineerd met een versterking van het aanbod en de recreatieve en toeristische structuur voor bewoners en bezoekers.