Over ons

ANBI

Doneren
Een belangrijk deel van de museumcollectie dankt Deventer Verhaal aan donaties van particulieren en bedrijven en verenigingen. Met uw steun kunnen we spraakmakende tentoonstellingen maken, bijzondere aankopen doen en restauraties uitvoeren zodat de Deventer collectie blijft behouden voor de toekomst. Uw schenking kan daarnaast belastingvoordeel opleveren. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen zowel bestaan uit een eenmalige schenking als uit een lijfrente. Sinds 2012 is het bedrag dat je in aftrek brengt hoger dan je daadwerkelijke gift. 

Wilt u een financiële donatie doen? Dat kan! Deventer Verhaal beschikt over een zogeheten culturele ANBI status. Donateurs van culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Deze status is geregistreerd bij de Belastingdienst.

Informatie
Naam: Stichting Deventer Verhaal
KvK nummer: 618.984.49
BTW nummer: NL 854538197B01
Fiscaal nummer: 8545.38.197
IBAN: NL14RABO0317079514 t.n.v. Stichting Deventer Verhaal

Vestigings- en postadres:
Keizerstraat 33
7411 HD Deventer
Telefoon: 0570-855 950

E-mail: info@deventerverhaal.nl
Website: www.deventerverhaal.nl

Bestuur en toezicht
Stichting Deventer Verhaal wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur-bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder. Deventer Verhaal onderschrijft de Governance Code Cultuur. Sinds mei 2020 is Ewout van der Horst directeur-bestuurder van Deventer Verhaal.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans Gerritsen (voorzitter)
  • Hans Heilen (penningmeester)
  • Chris Dutilh
  • Ömer Kaya
  • Frederiek Rikken-Rengen

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector. Deventer Verhaal volgt de Museum cao.

Doelstelling
Deventer Verhaal wil een bijdrage leveren aan een betere kwalitatieve en kwantitatieve exploitatie van het cultureel erfgoed in Deventer. Deventer verhaal zorgt voor een aansprekend programma en daarmee voor verbetering van het culturele en historische product. Daarmee draagt de stichting bij aan de positieve beleving van de stad en zijn erfgoed voor de eigen inwoners en voor bezoekers uit het binnen- en buitenland.

Meerjarenvisie
Meerjarenvisie 2021-2024

(Financiële) verantwoording
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

WNT verantwoording (wet normering topinkomens)
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Privacy Policy
Sluiten