Doneren
Wilt u een financiële donatie doen? Dat kan! Deventer Verhaal beschikt over een zogeheten culturele ANBI status. Donateurs van culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) hebben belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Deze status is geregistreerd bij de belastingdienst.

Naam: Stichting Deventer Verhaal
Kamer van Koophandelnummer: 618.984.49
Fiscaal nummer: 8545.38.197
Postadres: Stichting Deventer Verhaal, Keizerstraat 33, 7411 HD Deventer
Telefoon: 0570-855 950
E-mail: info@deventerverhaal.nl
Website: www.deventerverhaal.nl
IBAN: NL14RABO0317079514 t.n.v. Stichting Deventer Verhaal

Bestuur en toezicht
Stichting Deventer Verhaal wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur/bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol. Ook evalueert de RvT het functioneren van de directeur/bestuurder. Deventer Verhaal onderschrijft de Governance Code Cultuur. Bart Vermeulen is de directeur a.i./bestuurder van Deventer Verhaal.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans Magdelijns (voorzitter)
  • Caroline Koldeweij-Verhoeven
  • Hans Gerritsen

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Deventer Verhaal volgt de Museum cao.

Doelstelling
Deventer Verhaal wil een bijdrage leveren aan een betere kwalitatieve en kwantitatieve exploitatie van het cultureel erfgoed in Deventer. Deventer verhaal zorgt voor een aansprekend programma en daarmee voor verbetering van het culturele en historische product. Daarmee draagt de stichting bij aan de positieve beleving van de stad en zijn erfgoed voor de eigen inwoners en voor bezoekers uit het binnen- en buitenland.

(Financiële) verantwoording