Deventer Verhaal/Museum De Waag en Archeologie Deventer organiseren de historische lezing ‘Ondergronds werk uit Zie de stad’ op donderdag 18 april om 20.00 uur in het Auditorium van het Stadhuis. In het eerste deel van de lezing vertelt beeldend kunstenaar Peter Paul Hattinga Verschure aan de hand van enkele van zijn tekeningen over de stad Deventer, archeologie en zijn werk. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen. Hij vertelt u over de archeologische onderzoeken en de bijzondere plekken die ten grondslag liggen aan enkele tekeningen van Hattinga Verschure.

Zie de stad. Deventer in tekeningen
Archeologie is een wetenschap die een beroep doet op de verbeelding. Om de resultaten van archeologisch onderzoek voor een breed publiek aanschouwelijk te maken, heeft Archeologie Deventer Hattinga Verschure meerdere malen opdracht gegeven om bepaalde perioden in onze stad te visualiseren in de vorm van tekeningen. In de lezing wordt een aantal van deze tekeningen getoond en wordt er toegelicht hoe ze tot stand zijn gekomen. De archeologische tekeningen zijn opgenomen in het boek: Zie de stad. Deventer in tekeningen. In deze uitgave heeft de spreker/tekenaar een groot aantal van zijn Deventer stadstekeningen gebundeld. Peter Paul Hattinga Verschure zal u inleiden in de totstandkoming van dit boek en zijn werk als stadstekenaar.

Ondergronds werk: archeologie in het werk van Peter Paul Hattinga Verschure
De afgelopen jaren zijn er op verschillende plekken in de stad, maar zeker ook daarbuiten, archeologische onderzoeken uitgevoerd door Archeologie Deventer. Peter Paul Hattinga Verschure legde verschillende keren het werk van de archeologen vast door middel van een tekening. Ook maakte hij een tiental reconstructies van interessante vindplaatsen, plekken in de stad, of gebeurtenissen door de tijd. Bart Vermeulen vertelt de bijzondere verhalen van enkele van deze plekken vanuit archeologisch perspectief.

Peter Paul Hattinga Verschure
Peter Paul Hattinga Verschure werkt als beeldend kunstenaar in Deventer. Veel van zijn werken maakte hij op locatie ‘en plein air’. Hij verdiept zich in de veranderende betekenis van het medium ‘topografische tekening’ in de (kunst-)geschiedenis. Van zijn hand verschenen de boeken Een wereld van verschil (2010) en Zie de stad (2019). Hij verzorgt publicaties en lezingen op het gebied van geschiedenis, kunst en meteorologie.

Stadswandeling en expositie
Zondag 14 april om 14.00 uur geeft Peter Paul Hattinga Verschure een presentatie en een stadsrondleiding langs plekken in de stad waar tekeningen zijn ontstaan, die in zijn boek ‘Zie de Stad. Deventer in tekeningen’ zijn opgenomen en tijdens de tentoonstelling ‘Zie de Stad’ bij Architectuurcentrum Rondeel worden getoond. Deze expositie is t/m 19 april geopend van di t/m zo, 13.00 – 17.00 uur, entree gratis.

Bart Vermeulen
Bart Vermeulen is sinds 2008 gemeentelijk archeoloog bij de gemeente Deventer. Daarvoor werkte hij als projectleider Archeologie bij de gemeente en heeft zo aan vele archeologische onderzoeken in de stad meegewerkt. Daarnaast is hij sinds 1 januari 2019 zakelijk directeur van Deventer Verhaal.

Informatie
U bent donderdag 18 april van harte welkom in het Auditorium van het Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen.

Lezingenreeks
De lezing is de zevende in de historische lezingenreeks van negen lezingen in het seizoen 2018-2019. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema, bijvoorbeeld een recente archeologische opgraving, een nieuw verworven aanwinst voor de erfgoedcollectie of een actuele tentoonstelling waarin de geschiedenis van Deventer centraal staat. Op 16 mei vindt de achtste lezing plaats: ‘Gluren bij de buren’. Archeologisch onderzoek uit Zutphen en Zwolle.