Deventer Verhaal/Museum De Waag en Archeologie Deventer nodigen u van harte uit voor de historische lezing ‘Onverwachte vondsten uit het water’ op donderdag 21 maart om 20.00 uur in het Auditorium van het Stadhuis.

In het eerste deel van de lezing wordt ingegaan op archeologisch onderzoek naar stadsafval uit de IJssel. Spreker is gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door Nils Kerkhoven, hij neemt u mee naar de Maas. Zijn lezing ‘Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee’ vertelt het verhaal van dit bijzondere avontuur dat leidde tot de ontdekking van de ‘grootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland’ en laat u kennismaken met de vele bijzondere vondsten tot nu toe.

Stadsafval uit de IJssel
In de zomer van 2018 stond het water in de IJssel bijzonder laag. Hierdoor kwamen aan de voet van de kademuur afvallagen uit de late middeleeuwen bloot te liggen. Verschillende amateurarcheologen stonden dagelijks in de modder om vondsten te verzamelen. Ook Archeologie Deventer voerde een klein onderzoek uit. Al snel bleek dat onderaan de kademuur een pakket afval uit de late middeleeuwen lag. De vondsten uit deze lagen geven een prachtige inkijk in het leven in een Hanzestad. We zien niet alleen consumptieafval maar ook aanwijzingen voor allerlei ambachtelijke productie. Een selectie van de vondsten is vanaf 17 maart te zien in de expositie ‘Deventer, Stad van de IJssel’ in Museum De Waag.

Expeditie over de Maas, archeologie met de stroom mee
Toen in 2010 het zandwin-en natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ van start ging, was er geen sprake van een bijzondere archeologische verwachting. De verplichte onderzoeken spraken zelfs van een lage verwachting. Toch waren er  veel detectoramateurs en andere struiners die het steeds veranderende landschap op tastbare resten van onze geschiedenis onderzochten.

Onder deze zoekers en wandelaars bevonden zich ook twee professionele archeologen die elkaar toevallig in dit gebied ontmoeten. Met hun kennis van de waterrijke geschiedenis van dit deel van Nederland bedachten zij dat het vormen van een archeologische werkgroep een goed idee zou zijn om zicht te houden op de informatie die in de toekomst naar boven zou komen. Na uitgebreid overleg met de ontwikkelaar van het gebied, Nederzand, was de oprichting van een archeologische werkgroep in 2010 een feit.

Sindsdien houdt de werkgroep zich vrijwillig en enthousiast bezig met opgravingen en het verzamelen van vondsten op land en op de ontzandingsplas. Daarbij kwamen onder andere Romeinse en middeleeuwse schepen, verspoelde resten van een Romeinse nederzetting en vondsten die horen bij Fort Nassau, een verdedigingswerk uit de Tachtigjarige oorlog, boven water.

Bart Vermeulen
Bart Vermeulen is sinds 2008 gemeentelijk archeoloog bij de gemeente Deventer. Sinds 1 januari 2019 is hij ook werkzaam als zakelijk directeur bij Deventer Verhaal.

Nils Kerkhoven
Nils Kerkhoven, is woonachtig te Dreumel (Gemeente West Maas en Waal) en werkt als archeoloog en materiaalspecialist voor de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. Daarnaast leidt hij in zijn vrije tijd als vrijwilliger het project Expeditie Over de Maas.

Informatie
U bent donderdag 21 maart van harte welkom in het Auditorium van het Stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis en reserveren is niet mogelijk. Er zijn 100 plaatsen.