Informatieverzoeken

Het museum ontvangt in toenemende mate verzoeken en informatievragen over de beheerde collectiestukken. In algemene zin vragen we enige coulance in de verwerkingstermijn van inkomende vragen, aangezien een afweging en beantwoording tijd in beslag neemt. Om beter grip te krijgen op de verschillende soorten vragen sturen we je daarom een aantal handreikingen toe.

Informatieverzoeken en waarde- of echtheidsbepalingen
Er komen veel informatieverzoeken binnen die vaak ook gericht zijn op een zekere authenticiteitsbepaling van particuliere stukken. Het museum kan zich niet uitlaten over waarde- of echtheidsbepalingen, dateringen en aanverwante zaken van dergelijke gevallen. Wel kunnen we verwijzen naar onze website met collectie waar mogelijk vergelijkbare museumstukken voorzien zijn van achtergrondgegevens (makelij en periode). Bekijk de collectie online!

De informatie in deze database toont de meest actuele en complete stand in onze registratie. Wanneer gevraagde gegevens niet in deze databasevelden te vinden zijn, zijn deze veelal nog niet bekend of nader te bepalen geweest.

Fotoverzoeken
Het museum werkt in principe veelal kosteloos mee aan fotoverzoeken voor publicaties. Het is van belang dat het aangeleverde bestand in de publicatie wordt voorzien van de door ons verstrekte creditline. Dit is afhankelijk van welke deelcollectie het betreft en zal apart toegezonden worden, tezamen met het gevraagde bestand. (mits beschikbaar in de gewenste resolutie). Ook voor fotoverzoeken geldt dat er veel aanvragen binnenkomen. Het museum streeft ernaar binnen vier weken je van een antwoord te voorzien. In sommige gevallen moet er een foto worden gemaakt. Echter, dit zal in overleg met de aanvrager bekeken en waar mogelijk afgestemd worden.

Verzoeken voor fotobestanden kan je richten aan: annevangeuns@deventerhaal.nl of voor de speelgoedcollectie aan: benschrader@deventerverhaal.nl

Bruikleenverzoeken
Zowel Museum De Waag als Speelgoedmuseum Deventer werken graag mee aan de verkenning van inkomende bruikleenverzoeken. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Aanvragende partijen kunnen hun bruikleenverzoek, bij voorkeur voorzien van een facility report van de betreffende (museum)instelling, richten aan:

Stichting Deventer Verhaal, dir. Ewout van der Horst, Keizerstraat 33, 7411 HD Deventer of via info@deventerverhaal.nl

Inzage of bezichtiging van originele stukken
Objecten die niet in het museum te zien zijn, bevinden zich hoofdzakelijk in het depot. Bezichtigingsverzoeken van deze objecten worden in principe afgehouden omdat onze tijd hiervoor helaas te beperkt blijkt. Afhankelijk van het verzoek kan echter wel gekeken worden of een bezichtiging in bepaalde gevallen toch in te plannen valt. Voor de verwerking van dergelijke aanvragen hanteren we een behandeltermijn van minimaal vier weken.

Verzoeken kunnen worden gericht aan: annevangeuns@deventerhaal.nl of voor de speelgoedcollectie aan: benschrader@deventerverhaal.nl

Schenkingen en andere aanbiedingen tot overname
Onze museumorganisatie ontvangt gelukkigerwijs veel verzoeken tot schenking of overname. Zo is de collectie in de jaren enorm verrijkt en toegenomen. Omdat zowel Museum De Waag als Speelgoedmuseum Deventer in de loop der tijd veel objecten hebben weten te verzamelen, is er in sommige gevallen inmiddels ook sprake van overlapping of dubbeling. Om te bepalen of het museum in kan gaan op dergelijke (schenkings)voorstellen, moet eerst beoordeeld worden waar de stukken een meerwaarde voor de collectie vormen. Daarvoor is een foto en een duidelijke beschrijving van de herkomst van het stuk van belang. Mits voorzien van de juiste gegevens streeft het museum ernaar ook deze voorstellen binnen vier weken te behandelen.

Verzoeken kunnen worden gericht aan: annevangeuns@deventerhaal.nl of voor de speelgoedcollectie aan: benschrader@deventerverhaal.nl

Overige verzoeken
Ook bij overige inkomende verzoeken streven we ernaar om deze binnen vier weken in behandeling te hebben genomen en de verzender per mail te hebben beantwoord.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Privacy Policy
Sluiten