Speelgoedmuseum Deventer en Museum De Waag zijn positief beoordeeld door Museumregister Nederland en mogen het keurmerk ‘geregistreerd museum’ blijven dragen. Het Museumregister bewaakt en verbetert de kwaliteit van de Nederlandse musea en toetst steekproefsgewijs of een museum voldoet aan de 17 criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de museale functies. In 2017 is er een audit uitgevoerd bij Deventer Verhaal. Onlangs ontving de erfgoedorganisatie de conclusie van de registratiecommissie: aan alle criteria wordt ruimschoots voldaan. Eind 2014 werden de twee musea door de gemeente Deventer verzelfstandigd en werd de taak voor beheer en presentatie van de stedelijke collectie ondergebracht bij Deventer Verhaal. Het is voor het eerst sinds de verzelfstandiging dat er een toetsing plaatsvond.

Ieder jaar voert het Museumregister steekproefsgewijs toetsingen uit bij geregistreerde musea om te controleren of deze voldoen aan de zogenaamde Museumnorm. Die kwaliteitsbewaking is niet alleen van belang voor de musea zelf maar ook voor relaties zoals overheden, fondsen en particuliere begunstigers. De museumregistratie kan een rol spelen in bruikleenverkeer, de toetsing van subsidieaanvragen en de invulling van afspraken. Het keurmerk betekent dat een museum actief werkt aan kwaliteitszorg en werkt volgens de uitgangspunten zoals beschreven in de Museumnorm. De registratie geeft Deventer Verhaal bovendien het recht de Museumkaart te blijven voeren. Onontbeerlijk voor de musea omdat ongeveer 60% van de bezoekers van zowel Museum De Waag als Speelgoedmuseum (iets lager) een Museumkaart heeft.

Garrelt Verhoeven, Directeur van Deventer Verhaal is met de organisatie vanaf 2016 een nieuwe weg ingeslagen. ‘Ik ben enorm blij met de herijking van de registratie. Met de unieke stedelijke collectie van Deventer én de grootste openbare collectie historisch speelgoed zijn we een professionele partner in de museumwereld. Met deze erkenning blijven we dat en kunnen we gemakkelijker objecten uit andere musea in bruikleen krijgen. Dit is van groot belang voor onze ambities waarbij we met wisselende exposities belangrijke verhalen over de geschiedenis van Deventer én het speelgoed willen vertellen’, aldus Verhoeven.