News

Expositie in het Stadhuiskwartier – 10 december 2015

In het nieuwe Stadhuis aan het Grote Kerkhof richt Deventer Verhaal een expositie in samen met Archeologie Deventer en in nauw overleg met Gemeente Deventer. De expositie laat de lange geschiedenis van deze plek zien waarvan de bouw van het Stadhuiskwartier het voorlopig laatste hoofdstuk is. De locatie was al in de prehistorie in gebruik en vormt al 1200 jaar een centraal punt in de stad. In ieder geval vanaf de 13de eeuw zetelde hier het stedelijk bestuur. Deze bijzondere geschiedenis verklaart mede de keuze voor deze locatie. In de loop van 2016 bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in de expositieruimte. Meer informatie vindt u op www.deventerstadhuiskwartier.nl/

Aankondiging lezingenreeks 2015-2016 – 1 december 2015

Grote namen pronken op de posters: we willen de Deventenaar iets bieden waarvoor je normaal gesproken naar Amsterdam of Utrecht moet reizen! Vanaf september 2016 start er een nieuwe lezingenreeks voor iedereen die geïnteresseerd is in het cultureel erfgoed van Deventer. Bekende Nederlanders reizen af naar Deventer om daar te vertellen over een belangrijk thema, dat op enige wijze te maken heeft met de geschiedenis en het erfgoed van Deventer. Zet de data alvast in uw agenda en hou de website van Deventer Verhaal in de gaten voor meer informatie over locatie, namen en kaartverkoop.

Speelgoedmuseum Deventer blijft open – 20 november 2015

Na een aantal spannende gemeenteraadsvergaderingen is het besluit genomen: Speelgoedmuseum Deventer krijgt subsidie om nog tot en met de zomer van 2016 in de huidige vorm te blijven bestaan. In de komende periode wordt onderzocht in welke vorm het Speelgoedmuseum daarna wordt voortgezet. Deventer Verhaal presenteert op 18 december 2015 de tentoonstelling Star Wars takes over! Meer informatie vindt u op www.speelgoedmuseumdeventer.nl

Open Monumentendagen 2015 een groot succes – 20 september 2015

Deventer Verhaal heeft in 2015 de Open Monumentendagen met groot succes georganiseerd. Het bezoekersaantal lag hoger dan vorig jaar en er waren enkele bijzondere panden opengesteld. De programma-activiteiten rondom het landelijke thema Kunst en Ambacht werden georganiseerd in nauwe samenwerking met partners uit het Netwerk Cultureel Erfgoed Deventer. Zo stond op zondag het Havenkwartier in de spotlights vanwege de vele kunstenaars die daar hun werk vervaardigen. Wij kijken trots terug op een succesvol en feestelijk weekend, en nodigen u alvast van harte uit voor Open Monumentendagen 2016 op 10 en 11 september.

Evenementenvrijwilliger Deventer Verhaal (incidenteel) – 27 augustus 2015

Deventer Verhaal heeft als startpunt De Waag, maar laat zich ook zien op andere plekken in de stad. Zo organiseren we ieder jaar de Open Monumentendagen in Deventer en regelmatig eenmalige evenementen en activiteiten, zoals ‘De 24 uur van Geert Groote’. Voor de evenementen zoeken we vrijwilligers die zich incidenteel willen inzetten. Het type werk is zeer divers.

Wat vragen we?
• Goed kunnen omgaan met mensen
• Verantwoordelijkheidsgevoel en probleemoplossend vermogen
• Flexibele en positieve houding
• Regels/voorschriften kunnen en durven handhaven (mensen aanspreken op gedrag)
• Je wordt per evenement benaderd met de vraag of je interesse hebt om te werken

Wat bieden we?
• Je staat vooraan bij zeer diverse, en altijd bijzondere activiteiten
• Je draagt bij aan een bloeiend cultureel leven in de stad Deventer
• Je draagt bij aan het vertellen van het Deventer Verhaal

Interesse?
Neem bij vragen of interesse contact op met Marianne Bakker: mariannebakker@deventerverhaal.nl of telefoon 0570-855 950.

Educatievrijwilliger Deventer Verhaal (structureel) – 27 augustus 2015

Ontvangen schoolklassen
Na de heropening van De Waag voorjaar 2016 gaan we van start met een educatieprogramma. Het programma zal met name gericht zijn op schoolklassen groep 6, 7 en 8 (leeftijd 8-12 jaar).
Het interactieve lesprogramma heeft als leidraad de thema’s van de Schatkamer: religie, handel en hanze, kennis en wetenschap, oorlog en belegering, bestuur en politiek en tot slot nijverheid en industrie.

Rondleiden groepen
Na de heropening van De Waag voorjaar 2016 gaan we van start met het rondleiden van groepen volwassenen in de Schatkamer. De rondleider zal dan vertellen over de geschiedenis van Deventer met als leidraad de objecten die te zien zijn in de Schatkamer op de 1e en 2e etage.

Wat vragen we?
• Goede communicatieve vaardigheden
• Plezier hebben in het spreken voor een groep
• Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfredzaamheid en betrokkenheid
• Interesse in de geschiedenis van Deventer
• Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn (inroostering gaat in overleg)
• Verklaring omtrent gedrag (VOG; kosten aanvraag worden vergoed)

Wat bieden we?
• Je wordt onderdeel van een klein team dat nog in opbouw is
• Je wordt ingewerkt en begeleid
• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding

Interesse?
Neem bij vragen of interesse contact op met Marianne Bakker: mariannebakker@deventerverhaal.nl of telefoon 0570-855 950.

Educatievrijwilliger Speelgoed Museum (structureel) – 27 augustus 2015

Ontvangen schoolklassen
Het educatieprogramma van het Speelgoedmuseum is vooral gericht op het ontvangen van schoolklassen (leeftijd 4 tot 10 jaar). De klassen komen meestal op een dinsdag-, woensdag- of donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
De vrijwilliger bereidt het bezoek voor, ontvangt de groep, geeft ‘museumles’ en ruimt na afloop weer op. Tijdsbesteding per bezoek is ongeveer 3 uur.

Knutselen, voorstellingen geven, verjaardagsfeestjes vieren
Op woensdag- en zaterdagmiddag worden er voorstellingen gegeven met de toverlantaarn en mechanisch speelgoed. Ook kunnen kinderen op die middag hun verjaardag in het Speelgoedmuseum vieren.
De vrijwilliger bereidt de activiteiten voor, voert deze uit en ruimt na afloop weer op. Tijdsbesteding per activiteit is ongeveer 3 uur.

Extra activiteiten in schoolvakanties
In de schoolvakanties zijn er altijd extra activiteiten. Voor een indruk zie: http://www.speelgoedmuseumdeventer.nl/activiteiten/

Wat vragen we?
• Goed kunnen omgaan met kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar
• Verantwoordelijkheidsgevoel, zelfredzaamheid en betrokkenheid
• Enthousiasme en creativiteit
• Goed kunnen samenwerken
• Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn (inroostering gaat in overleg)
• Verklaring omtrent gedrag (VOG; kosten aanvraag worden vergoed)

Wat hebben bieden we?
• Je werkt in een klein team met een goede sfeer
• Je wordt ingewerkt en begeleid
• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding

Interesse?
Neem bij vragen of interesse contact op met Monique Wezenberg, educatiecoördinator Speelgoedmuseum: moniquewezenberg@deventerverhaal.nl of telefoon 0570-855 950. Monique is bereikbaar van dinsdag t/m donderdag.

Deventer Verhaal – 17 juli 2015

Drie nieuwe leden Raad van Toezicht Deventer Verhaal: Per 1 september 2015 wordt de Raad van Toezicht van de Stichting Deventer Verhaal uitgebreid van drie naar zes leden. De nieuwe leden zijn: Ir. Atze Bosma Algemeen directeur Muqarnas BV. Studeerde Meet- en regeltechniek aan de TU Delft en filosofie in Leiden. Woonachtig in Deventer. Drs. Caroline Koldeweij-Verhoeven Eigenaar adviesbureau CultuurZaak. Studeerde Kunstgeschiedenis met bijzondere aandacht voor publieksgerichtheid van musea. Volgde daarnaast de post-HBO opleiding Beleid en Management. Woonachtig in Amsterdam. Drs. Hans Magdelijns Senior adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Studeerde Kunstgeschiedenis met bijzondere aandacht voor architectuurgeschiedenis. Volgde daarnaast de opleiding Kunstmanagement. Woonachtig in Deventer. Hun kennis en ervaring zullen een duidelijke versterking betekenen voor de Raad van Toezicht en daarmee voor de Stichting Deventer Verhaal.

Archeologie Deventer – 14 juli 2015

Vlakbij de enkele weken geleden opgegraven Kogge, zijn resten gevonden van een 2e vaartuig. Het gaat om een klein scheepje dat kenmerken van een punter vertoont. De resten worden vandaag gedocumenteerd en geborgen.

Deventer Verhaal – 1 juli 2015

Waagverhalen: Vanaf september 2015 gaat er een nieuwe lezingenreeks van start over de Deventer collectie die in de Waag te zien is. Tickets zijn verkrijgbaar bij De Waag of via lezing@deventerverhaal.nl

Kunstenlab – 20 juni 2015

Groepstentoonstelling Zomerstalling. De opening is op donderdag 2 juli om 17.00 uur, aan de vooravond van Deventer op Stelten. De tentoonstelling wordt geopend door Ernst Houdkamp, zakelijk leider van festival ‘Into The Great Wide Open’. Met daarna een performance van Oscar Prinsen en natuurlijk relaxte muziek en festivalfood.