Over ons

PRIVACY POLICY

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet up-to-date is. Data en titels van tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deventer Verhaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Deventer Verhaal behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoort toe aan Deventer Verhaal en aan de haar gelieerde bedrijven. De intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/ bezoekers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Deventer Verhaal en vrijwaren Deventer Verhaal derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Deventer Verhaal worden verveelvoudigd.

Persoonlijke gegevens
Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Deventer Verhaal waaronder de website van Deventer Verhaal. Hierin leggen wij uit hoe uw persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de website van Deventer Verhaal te surfen en uw persoonsgegevens aan Deventer Verhaal te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier waarop Deventer Verhaal uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Voor Deventer Verhaal is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Deventer Verhaal draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Deventer Verhaal verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy. Voor al het overige zal Deventer Verhaal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Waar Deventer Verhaal de persoonsgegevens voor gebruikt
Deventer Verhaal kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Deventer Verhaal, en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deventer Verhaal, verstrekt.

Deventer Verhaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw woonplaats
– Uw e-mailadres
– Datum/tijdstip bezoek (via reservering of ticket)

Waarom Deventer Verhaal gegevens nodig heeft
Deventer Verhaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Deventer Verhaal kan besluiten gebruik te maken van het versturen van een nieuwsbrief om zo geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten en aangeboden producten van Deventer Verhaal. Via deze website heeft u dan de mogelijkheid om u, uiteraard vrijwillig, in te schrijven voor deze nieuwsbrief. Indien u aangeeft deze informatie per e-mail te willen ontvangen, stemt u ermee in dat Deventer Verhaal u (minimaal 1x per kwartaal) een e-mail toezendt op het aangegeven e-mailadres. Daarbij heeft u te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor deze dienst zodat u verdere informatie over Deventer Verhaal niet meer toegezonden krijgt.

Het delen van gegevens met derden
Deventer Verhaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens aan de GGD i.v.m. gezondheidsonderzoek in het kader van de Coronacrisis, kan tot de mogelijkheden behoren.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Deventer Verhaal dat doet. Om aan deze richtlijnen te voldoen heeft Deventer Verhaal met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat hoe de gegevens van contacten worden ingezet, met welk doel en welke beveiligingsmaatregelen van kracht zijn.

Deventer Verhaal verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zal (volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Hoe lang Deventer Verhaal gegevens bewaard
Deventer Verhaal bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van een eventueel gezondheidsonderzoek worden max. 4 weken bewaard.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Deventer Verhaal kan u dan vragen zich te identificeren om misbruik tegen te gaan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deventerverhaal.nl. Deventer Verhaal zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren en uw gegevens aanpassen en/of verwijderen.

 

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd, zodra u een website bezoekt. De website van Deventer Verhaal maakt gebruik van deze cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Eigenlijk zorgen cookies ervoor dat u onze website optimaal en zo prettig mogelijk kunt ervaren. De instellingen van uw bezoek worden onthouden, waardoor u dus nooit dezelfde informatie hoeft op te geven of te ontvangen.

Hoe lang blijven cookies opgeslagen?
De meeste cookies die worden gebruikt op www.deventerverhaal.nl, verdwijnen zodra u de browser afsluit. Maar er zijn ook cookies die enkele dagen tot wel jaren blijven opgeslagen. Natuurlijk kunt u die zelf op ieder gewenst moment uit uw browser instellingen verwijderen.

Afmelden of verwijderen van cookies
In de meeste browsers, vindt u onder de “help-knop” meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Daarbij moet u wel rekening houden met het feit dat veel websites niet optimaal kunnen functioneren zonder cookies.

Beveiligen
Deventer Verhaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Deventer Verhaal, waaronder die van Deventer Verhaal, maken gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Deventer Verhaal op via info@deventerverhaal.nl.

Deventer Verhaal is een website van Stichting Deventer Verhaal.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Stichting Deventer Verhaal
Keizerstraat 33
7411 HD Deventer
info@deventerverhaal.nl

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Privacy Policy
Sluiten