Deventer wil zijn rijke geschiedenis, erfgoed(collectie), landgoederen en monumenten met een breed publiek delen. Stichting Deventer Verhaal is de zelfstandige en verbindende organisatie voor cultureel erfgoed die nauw samenwerkt met andere Deventer organisaties om de zichtbaarheid van, en waardering voor, ons stedelijk erfgoed te vergroten. Dit doen we met een aantrekkelijk programma van exposities en activiteiten in Museum De Waag, Speelgoedmuseum Deventer én op andere locaties in de stad. In november 2019 is door de gemeenteraad besloten het Speelgoedmuseum op de huidige locatie te vernieuwen. Onder leiding van een interim-directeur wordt momenteel gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan voor de periode 2021-2024. Dit beleidsplan moet invulling geven aan de organisatie binnen de uitgangspunten van de cultuurvisie.  We zoeken op korte termijn een directeur die vanuit zijn deskundigheid ideeën in resultaten omzet. Ben jij de ervaren en bevlogen directeur die we zoeken?

De directeur
De directeur is het gezicht van Deventer Verhaal. Hij of zij is integraal verantwoordelijk voor het uitzetten van de lange termijn strategie en de dagelijkse gang van zaken van Deventer Verhaal in artistiek, beleidsmatig, organisatorisch en financieel opzicht. In 2020 en 2021 geeft de directeur richting aan de vernieuwing van het Speelgoedmuseum om samen met de organisatie een modern en toekomstbestendig museum te creëren. Ook wordt van de directeur een lange termijnvisie en overzicht over de realisatie van de geformuleerde doelstellingen verwacht.

De directeur legt en onderhoudt contacten met overheden, fondsen, sponsors, zakelijke partners en andere relaties van de organisatie en bouwt het bestaande netwerk verder uit. Hij of zij initieert samenwerking met partners op het gebied van erfgoed en cultuur en gaat strategische allianties aan. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Deventer Verhaal is een jonge organisatie die nu vijf jaar bestaat. De beide musea trekken samen op dit moment ongeveer 50.000 bezoekers per jaar. De directeur geeft leiding aan een team van circa 20 medewerkers waarvan 7 fte op kantoor en 6 fte in de musea.

Profielschets
Deventer Verhaal heeft in deze fase behoefte aan een besluitvaardige directeur die vanuit natuurlijk overwicht de eigen organisatie en de diverse omringende partijen richting weet te geven. Je besteedt zowel aandacht aan het uitbouwen van de relaties buiten de organisatie als ook aan het verder professionaliseren van de eigen organisatie. Ook zakelijk en financieel inzicht zijn een must voor een goede invulling van deze functie. Je bent een bindende persoonlijkheid die inspirerend en enthousiasmerend is naar de medewerkers en vrijwilligers, maar ook naar publiek en opdrachtgever. Je bent betrokken bij de wereld van kunst, cultuur en geschiedenis en beschikt over een uitgebreid relevant netwerk. Je hebt ervaring in de museale wereld en kunt uit de voeten in het (politieke) krachtenveld waarin culturele instellingen en overheden opereren.

Functie-eisen

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als leidinggevende binnen een publieksgerichte organisatie in een complexe (politiek-bestuurlijke) omgeving;
 • Aantoonbaar zakelijk en financieel inzicht en besluitvaardigheid;
 • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen, in staat om het politieke krachtenveld in Deventer snel eigen te maken;
 • Kennis van actuele ontwikkelingen in relatie tot musea en culturele evenementen;
 • Kennis van/affiniteit met de speelgoedcollectie;
 • Ruime en succesvolle ervaring met het maken van museale tentoonstellingen;
 • Een uitgebreid relevant netwerk binnen de cultuurwereld;
 • Aantoonbaar innovatief vermogen;
 • Ervaring met het verwerven van additionele middelen, subsidies, fondsen en sponsoren.

Competenties

 • Visie
 • Leiderschap
 • Charismatisch
 • Enthousiasmerend en inspirerend
 • Proactief/ ondernemend
 • Resultaatgericht
 • Markt-/ relatiegericht
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Organisatiesensitief
 • Verbindend
 • Vernieuwend

Ons aanbod
We bieden een functie van 32 uur per week. Aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De functie is gewaardeerd in schaal 13 van de Museum CAO.

Belangstelling?
We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 16 februari 2020 ter attentie van Sandra Rugenbrink, bureaucoördinator: sandrarugenbrink@deventerverhaal.nl

Informatie en procedure
Voor meer informatie over de functie kun je vanaf maandag 27 januari contact opnemen met Bart Vermeulen, interim-directeur Deventer Verhaal, telefoon 0570-855 950.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in twee rondes. In de eerste ronde ga je in gesprek met  leden van de Raad van Toezicht. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een tweede ronde gesprekken. Deze ronde bestaat uit twee onderdelen: Een gesprek met een sollicitatiecommissie bestaande uit enkele medewerkers en een tweede gesprek met de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan derden vragen om advies uit te brengen tijdens de selectie. Ook kan een assessment deel uitmaken van de procedure.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 3 maart 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.