Deventer Verhaal zoekt per direct twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht die bereid zijn hun tijd en expertise in te zetten.

De stichting
Deventer wil zijn cultureel erfgoed met een groot publiek delen. Met zijn rijke geschiedenis, erfgoedcollectie, monumenten, landgoederen, evenementen en producties heeft de stad sterke troeven in handen.

Stichting Deventer Verhaal is een zelfstandige en flexibele organisatie voor cultureel erfgoed die nauw samenwerkt met andere organisaties binnen de stad. Het verhaal begint bij Museum De Waag als gastvrij startpunt voor bezoekers. In de Waag zijn inspirerende tentoonstellingen te zien met de Deventer collectie als uitgangspunt. Per tentoonstelling kan dit uitgebreid worden met bruiklenen of andere aanvullingen.

Het Deventer Verhaal legt relaties met partners in het culturele veld van Deventer. De eigen collectie  kan daarmee gekoppeld worden aan monumenten en verhalen in de stad en omstreken. Door deze brede aanpak komen de verschillende gezichtspunten van de Deventer geschiedenis optimaal tot uiting en wordt een gevarieerd publiek bediend.

De musea
De stichting beheert en exploiteert Museum De Waag en Speelgoedmuseum Deventer. Deventer Verhaal streeft er naar een groter publiek te gaan bedienen en daarmee een stimulans te zijn voor het cultuurtoerisme in Deventer. 

De organisatie
Het team bestaat momenteel uit circa 20 medewerkers waarvan 7 fte op kantoor en 6 fte in de musea. Daarnaast werkt de stichting met een groot aantal vrijwilligers.

Raad van Toezicht
Deventer Verhaal hanteert de Governance Code Cultuur en streeft derhalve naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad bestaat nu uit drie leden en vergadert normaal gesproken zes keer per jaar. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij openingen en speciale evenementen. Het lidmaatschap is onbezoldigd, onkosten worden na overleg en goedkeuring vergoed.

Algemeen profiel
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht streven wij naar een evenwichtige spreiding man-vrouw, leeftijd, deskundigheid, ervaring en relevantie van het netwerk lokaal en landelijk.

Van de nieuwe en bestaande leden van de Raad van Toezicht wordt in algemene termen verwacht:

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, op basis waarvan een toezichthoudende functie kan worden uitgevoerd;
 • Sterke affiniteit met inhoudelijke doelstelling van de stichting Deventer Verhaal;
 • In staat zijn de ontwikkelingen in het Nederlandse cultuurbestel op de voet te volgen;
 • Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
 • Het vermogen om als teamspeler te opereren;
 • Representatief, integer, verantwoordelijk, kritisch en onafhankelijk.

Specifieke expertise
We zoeken voor Deventer Verhaal versterking op de financiële en culturele disciplines.

Financieel :

 • Ondernemingsgericht met kennis en ervaring op het gebied van cultuurmarketing;
 • Financieel en projectmatig inzicht;
 • Ervaring met fondsenwerving en subsidies;
 • Ervaring in bestuursrecht en arbeidsrechtelijke situaties.

Cultureel :

 • Professionele kennis en werkervaring van en in de museale wereld met de daarbij behorende relevante netwerken;
 • Kennis van de werkprocessen die in musea worden gehanteerd;
 • Een breed netwerk in het lokale en regionale culturele leven.

Meer informatie
Meer informatie over de organisatie vindt u op de website: www.deventerverhaal.nl

Voor verdere informatie over de functies kunt u contact opnemen met Hans Magdelijns, voorzitter Raad van Toezicht: hansmagdelijns@gmail.com  of 06-15 03 83 36.

Reageren
Is uw interesse gewekt? Stuur uw cv en motivatie dan uiterlijk 21 februari 2020 naar Hans Magdelijns, voorzitter van de Raad van Toezicht: hansmagdelijns@gmail.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.