Auditorium stadhuis, Deventer

Lezing over archeologie van de Hanze

25-05: LEZING OVER ARCHEOLOGIE VAN DE HANZE

Iedere maand organiseert erfgoedorganisatie Deventer Verhaal samen met andere Deventer cultuurpartners bijzondere lezingen. Op donderdag 25 mei aanstaande wordt de lezing verzorgd door Archeologie Deventer. Bart Vermeulen & Marieke van der Wal gaan deze avond in op de archeologie van de Hanze.

Tentoonstelling ‘Hanzestad Deventer: handelen in Europa’
Museum De Waag presenteert vanaf 27 mei aanstaande een tentoonstelling over de rol van Deventer als internationale handelsstad. De tentoonstelling maakt aan de hand van archeologische vondsten dit handelsnetwerk zichtbaar. Tijdens de lezing wordt ingezoomd op hoe de handelsstromen eruitzagen, wat er verhandeld werd en welke sporen dit naliet in de bodem.

Resten van Koggeschepen, die handelswaren over de Noordzee en Oostzee vervoerden, zijn op veel plaatsen teruggevonden

Een knooppunt van handelsroutes
Producten uit alle windstreken vulden de jaarmarkten: tufsteen, aardewerk, laken, graan, wijn, vis en hout. Vanuit het Duitse Rijnland werd veel aardewerk en wijn geïmporteerd. Uit de Noordzee en Scandinavië kwam vis op de markt terecht. Deze bulkgoederen vonden vanuit Deventer verdere verspreiding over het gehele Hanzegebied. Naast deze massahandel, was een jaarmarkt ook de plek voor exotische en luxeproducten. De peperdure peper belandde bijvoorbeeld vanuit India, via Italiaanse steden, op de Deventerse markt. Deventer was ook een belangrijk centrum voor de lakenhandel dat deels werd aangevoerd maar ook ter plekke werd gemaakt.

Darmparasieten
Naast handelswaar dat bewust van A naar B werd vervoerd, reisden er af en toe ook verstekelingen mee. Soms waren dat ratten en muizen. Maar ook verstekelingen die niet direct zichtbaar waren: darmparasieten. Net als bij mensen kent ook het DNA van parasieten veel variaties. Hoe meer handelscontacten er zijn, hoe meer variatie er is in de DNA-kenmerken van verschillende parasieten.

Uit archeologisch onderzoek komt duidelijk naar voren dat de DNA-variaties bij parasieten uit Lübeck substantieel groter zijn dan in andere nederzettingen. Maar overeenkomsten in het DNA kunnen ook een verhaal vertellen. In Bristol en Lübeck zijn bijvoorbeeld juist parasieten gevonden die veel overeenkomsten vertonen en zo een indirecte aanwijzing vormen voor onderlinge handelscontacten.

Informatie
Je bent donderdag 25 mei van harte welkom in het Auditorium van het stadhuis, Grote Kerkhof 1, Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur. Inloop en koffie vanaf 19.45 uur. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig.

Lezingenreeks
De deelnemende organisaties aan de lezingenreeks zijn Museum Geert Groote Huis, Archeologie Deventer, Athenaeumbibliotheek, Etty Hillesum Centrum, Deventer Verhaal en Architectuurcentrum Rondeel. De Deventer erfgoedlezingen vinden 1x per maand plaats op verschillende locaties in de stad. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Privacy Policy
Sluiten