NL in 150 landschappen NL in 150 landschappen

Privacyverklaring

Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet up-to-date is. Data en titels van tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deventer Verhaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Deventer Verhaal behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoort toe aan Deventer Verhaal en aan de haar gelieerde bedrijven. De intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/ bezoekers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Deventer Verhaal en vrijwaren Deventer Verhaal derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Deventer Verhaal worden verveelvoudigd.

Persoonlijke gegevens
Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Deventer Verhaal waaronder de website van Deventer Verhaal. Hierin leggen wij uit hoe jouw persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de website van Deventer Verhaal te surfen en jouw persoonsgegevens aan Deventer Verhaal te verstrekken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier waarop Deventer Verhaal jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Voor Deventer Verhaal is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Deventer Verhaal draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je Deventer Verhaal verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy. Voor al het overige zal Deventer Verhaal jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Waar Deventer Verhaal de persoonsgegevens voor gebruikt
Deventer Verhaal kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Deventer Verhaal, en/of omdat je deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website aan Deventer Verhaal, verstrekt.

Deventer Verhaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw woonplaats
– Jouw e-mailadres
– Datum/tijdstip bezoek (via reservering of ticket)

Waarom Deventer Verhaal gegevens nodig heeft
Deventer Verhaal verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Deventer Verhaal kan besluiten gebruik te maken van het versturen van een nieuwsbrief om zo geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten en aangeboden producten van Deventer Verhaal. Via deze website heb je dan de mogelijkheid om je, uiteraard vrijwillig, in te schrijven voor deze nieuwsbrief. Indien je aangeeft deze informatie per e-mail te willen ontvangen, stem je ermee in dat Deventer Verhaal je (minimaal 1x per maand) een e-mail toezendt op het aangegeven e-mailadres. Daarbij heb je te allen tijde de mogelijkheid om je uit te schrijven voor deze dienst zodat je verdere informatie over Deventer Verhaal niet meer toegezonden krijgt.

Het delen van gegevens met derden
Deventer Verhaal verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook het beschikbaar stellen van jouw persoonsgegevens aan de GGD i.v.m. gezondheidsonderzoek in het kader van een Coronacrisis, kan tot de mogelijkheden behoren.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Deventer Verhaal dat doet. Om aan deze richtlijnen te voldoen heeft Deventer Verhaal met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat hoe de gegevens van contacten worden ingezet, met welk doel en welke beveiligingsmaatregelen van kracht zijn.

Deventer Verhaal verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zal (volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Hoe lang Deventer Verhaal gegevens bewaard
Deventer Verhaal bewaart jouw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van een eventueel gezondheidsonderzoek worden max. 4 weken bewaard.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Deventer Verhaal kan je dan vragen om je te identificeren om misbruik tegen te gaan. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deventerverhaal.nl. Deventer Verhaal zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren en je gegevens aanpassen en/of verwijderen.