Bergkerk Bergkerk

Onze financiën

Verantwoording, beloningsbeleid en jaarverslagen
Deventer Verhaal wil een bijdrage leveren aan een betere kwalitatieve en kwantitatieve exploitatie van het cultureel erfgoed in Deventer.

 • Deventer Verhaal heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

  Een belangrijk deel van de museumcollectie dankt Deventer Verhaal aan donaties van particulieren, bedrijven en verenigingen. Met jouw steun kunnen we spraakmakende tentoonstellingen maken, bijzondere aankopen doen en restauraties uitvoeren zodat de Deventer collectie behouden blijft voor de toekomst. Jouw schenking kan daarnaast belastingvoordeel opleveren. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting en kunnen zowel bestaan uit een eenmalige schenking als uit een lijfrente. Sinds 2012 is het bedrag dat je in aftrek brengt hoger dan je daadwerkelijke gift. 

  Wil je een financiële donatie doen? Dat kan!

 • Naam: Stichting Deventer Verhaal
  KvK nummer: 618.984.49
  BTW nummer: NL 854538197B01
  Fiscaal nummer: 8545.38.197
  IBAN: NL14RABO0317079514 t.n.v. Stichting Deventer Verhaal

  Vestigings- en postadres:
  Keizerstraat 33
  7411 HD Deventer
  Telefoon: 0570-855 950

  E-mail: info@deventerverhaal.nl
  Website: www.deventerverhaal.nl

 • Stichting Deventer Verhaal wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. Hierbij wordt een directeur-bestuurder aangesteld voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt hier toezicht op en heeft daarbij een adviserende rol.

  Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur-bestuurder. Deventer Verhaal onderschrijft de Governance Code Cultuur. Sinds mei 2020 is Ewout van der Horst directeur-bestuurder van Deventer Verhaal.

  De Raad van Toezicht bestaat uit:
  Hans Gerritsen (voorzitter)
  Hans Heilen (penningmeester)
  Chris Dutilh
  Ömer Kaya
  Frederiek Rikken-Rengen

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De arbeidsvoorwaarden van de directie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke sector. Deventer Verhaal volgt de Museum cao.