Bergkerk Bergkerk

Voorwaarden pers

Voorwaarden gebruik persberichten en -foto's

  • Afbeeldingen mogen alleen gebruikt worden naar aanleiding van het betreffende persbericht van Deventer Verhaal, Museum De Waag of Speelgoedmuseum Deventer en gedurende de looptijd van een tentoonstelling of activiteit. 

  • Bij afbeeldingen van collectiebeelden dient de rechthebbende altijd genoemd te worden. Bij twijfel, neem contact op. 

  • Voor zover aangegeven dient ook de naam van de fotograaf te worden vermeld, anders volstaat de vermelding '© Deventer Verhaal','© Museum De Waag' of '© Speelgoedmuseum Deventer'.

  • Duplicatie en commercieel gebruik van de afbeeldingen is niet toegestaan.